پیشوای بیمار و شوکران کودتا

پیشوای بیمار و شوکران کودتا. در دیباچه کتاب آشوب: مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق، نوشته احمد بنی‌ جمالی با این نظریه روبه‌رو می‌شویم که اهمیت سال‌های نهضت ملی و نخست‌ وزیری مصدق سبب شده‌اند زندگی شخصی و سیاسی طولانی او در پیش … ادامه مطلبپیشوای بیمار و شوکران کودتا

تاریخ‌نگاری بدون استناد

تاریخ‌نگاری بدون استناد. نقدی بر مقالۀ محمد توسلی و جوابیۀ افشین متین عسگری درباره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در شماره سی‌وچهارم اندیشه پویا مقاله‌ای با عنوان: چپ و سانسور شریعتی. گزارشی از حضور در کنگره لوزان، نقدی بر روایت حمید شوکت و شرح روند تقابل چپ … ادامه مطلبتاریخ‌نگاری بدون استناد

امیر پرویز پویان در یادها و باورها

امیر پرویز پویان در یادها و باورها. کتاب یادها و باورها، خاطرات آقای حسین نجومیان، قاضی پیشین دادگستری مشهد است. نجومیان به رسم معمول بیشتر این‌گونه کتاب‌ها، از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌اش آغاز کرده و در گذر عمر، از زندگی خصوصی و اجتماعی، از … ادامه مطلبامیر پرویز پویان در یادها و باورها

قوام‌السلطنه استاد سیاست غیر ایدئولوژیک

قوام‌السلطنه استاد سیاست غیر ایدئولوژیک. در میان سیاستمدارانی که قرن گذشته نقشی انکارناپذیر در رویدادهای سیاسی ایران داشته‌اند، قوام‌السلطنه که در خرداد 1300 به فرمان احمدشاه قاجار بر کرسی صدارت تکیه زد جایگاه ویژه‌ای دارد. ایستادگی او در برابر کلنل محمدتقی‌ خان پسیان و میرزا … ادامه مطلبقوام‌السلطنه استاد سیاست غیر ایدئولوژیک

حسین فاطمی سودای براندازی پهلوی را داشت

حسین فاطمی سودای براندازی پهلوی را داشت. در میان روزنامه‌نگاران نام‌آور تاریخ معاصر ایران، دو روزنامه‌نگار که از تباری روحانی برخاستند جایگاه ویژه‌ای دارند. سید ضیاءالدین طباطبایی و سید حسین فاطمی. یکی در روزگاری بحرانی احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار را به هیچ انگاشت و بر … ادامه مطلبحسین فاطمی سودای براندازی پهلوی را داشت

سعید حسینی – معرفی کتاب دلدادگی و عصیان: نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی

نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی. انتشار نامه ها در واقع هدیه ای است، با ارزش به گنجینۀ اسناد جنبش چپ و کارگری ایران. این نامه ها از سوی دیگر بی نظیر است، چرا که آن تصویری را … ادامه مطلبسعید حسینی – معرفی کتاب دلدادگی و عصیان: نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی

اسد سیف – میعاد در دوزخ؛ خلیل ملکی آنگونه که بود

اسد سیف- میعاد در دوزخ. خلیل ملکی، آنگونه که بود. میعاد در دوزخ عنوان کتابی است از حمید شوکت درباره فراز و فرود زندگی سیاسی خلیل ملکی. این کتاب را انتشارات اختران در ایران و همزمان انتشارات فروغ در آلمان منتشر کرده‌اند. اسد سیف، منتقد … ادامه مطلباسد سیف – میعاد در دوزخ؛ خلیل ملکی آنگونه که بود