او که می خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

او که می خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد* چرا یک جریان سیاسی ریشه دار حول سید ضیاء الدین طباطبایی شکل نگرفت؟ پرسش های اندیشه پویا: سیدضیا طباطبایی یک روزنامه‌نگار انقلابی برآمده از انقلاب مشروطه و تحت‌تاثیر انقلاب اکتبر بود که خیلی زود در سی‌سالگی … Continue readingاو که می خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

تقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

تقی ارانی در آیینه صنایع آلمان و شرق تقی ارانی، چهرة برجستة پنجاه و سه نفر را که در دورة پادشاهی رضاشاه به بیماری تیفوس در زندان جان سپرد، پدر معنوی جنبش چپ ایران خوانده‌اند. از ناسیونالیسم و نبردش با استبداد هنگام تحصیل در آلمان … Continue readingتقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

بنیادی که بر تازیانه استوار بود

پاسخ به پرسش‌های «اندیشۀ پویا» دربارۀ انقلاب اکتبر و غفلت چپ ایرانی  بنیادی که بر تازیانه استوار بود*  جریان چپ در ایران ــ و حتا خلیل ملکی ــ از نقد بنیادهای بلشویسم غافل ماند و برای ملکی نیز چون دیگران، تداوم میان تئوری لنینی و … Continue readingبنیادی که بر تازیانه استوار بود

آخرین سفر کارل مارکس

کارل مارکس در آخرین سفرش که کمتر مورد توجه مورخانی که به زندگانی و آثارش پرداخته اند قرار گرفته است، واقعیت هایی را تجربه می کرد که برایش کاملا تازگی داشتند. او برای نخستین بار در زندگانی پرماجرایش، با سفر به الجزایر، اروپا را ترک … Continue readingآخرین سفر کارل مارکس

آخرین محاکمه کافکا

“اگر از من بپرسید، می گویم کلمات عدالت و نزاکت از لغتنامه حذف شده اند. ” این عبارات را خانم اوا هوفه هشتاد و دو ساله، در 27 ژوئیه 2016 هنگامی که در انتظار رای دادگاه عالی اسرائیل بود، بیان کرد. دادگاهی که می بایست … Continue readingآخرین محاکمه کافکا

تاریخ نگاری بدون استناد

تاریخ نگاری بدون استناد* نقدی بر مقالۀ محمد توسلی و جوابیۀ افشبین متین عسگری درباره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی 1. در شماره سی و چهارم اندیشه پویا مقاله ای با عنوان: چپ و سانسور شریعتی. گزارشی از حضور در کنگره لوزان، نقدی بر روایت حمید شوکت … Continue readingتاریخ نگاری بدون استناد

دانشنامه ايرانيکا و تصوير واژگونه‌ی کمونيسم در ايران

حمید شوکت ما خود برای خود ناشناخته‌ايم . ما هرگز پی خود نگشته‌ايم. پس چگونه تواند بود که روزی خود را بيابيم. آن‌جا که پای خود ما در ميان باشد. ما کجا و شناخت کجا! فريدريش ويلهلم نيچه. تبارشناسی اخلاق. Tarab Haghshenas, “Communism III. IN … Continue readingدانشنامه ايرانيکا و تصوير واژگونه‌ی کمونيسم در ايران

نابوکف و اخلاق رمان

«من مشهور نيستم. لوليتا مشهور است من نويسنده‌ی گمنامی هستم، با نامی که به سختی تلفظ می‌شود.» نابوکُف ولاديمير نابوکُف که روزگاری رُمان پرآوازه‌ی “لوليتا” را نوشت، در نوجوانی به شعر و ادبيات روی آورد و نخستين کتابش را که مجموعه‌يی از اشعار عاشقانه و … Continue readingنابوکف و اخلاق رمان