عباس میلانی و تصویر مخدوش چهره‌ای یکتا در جنبش چپ

عباس میلانی و تصویر مخدوش چهره‌ای یکتا در جنبش چپ. عباس میلانی نامی آشنا در فضای مجازی است که از سنت و مدرنیه تا بیهقی و سعدی، از ابراهیم گلستان تا محمد قوچانی، از اردشیر زاهدی تا محمدرضا شجریان، در هر عرصه‌ای حرف و سخنی … ادامه مطلبعباس میلانی و تصویر مخدوش چهره‌ای یکتا در جنبش چپ

پیشوای بیمار و شوکران کودتا

پیشوای بیمار و شوکران کودتا. در دیباچه کتاب آشوب: مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق، نوشته احمد بنی‌ جمالی با این نظریه روبه‌رو می‌شویم که اهمیت سال‌های نهضت ملی و نخست‌ وزیری مصدق سبب شده‌اند زندگی شخصی و سیاسی طولانی او در پیش … ادامه مطلبپیشوای بیمار و شوکران کودتا

تاریخ‌نگاری بدون استناد

تاریخ‌نگاری بدون استناد. نقدی بر مقالۀ محمد توسلی و جوابیۀ افشین متین عسگری درباره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در شماره سی‌وچهارم اندیشه پویا مقاله‌ای با عنوان: چپ و سانسور شریعتی. گزارشی از حضور در کنگره لوزان، نقدی بر روایت حمید شوکت و شرح روند تقابل چپ … ادامه مطلبتاریخ‌نگاری بدون استناد

امیر پرویز پویان در یادها و باورها

امیر پرویز پویان در یادها و باورها. کتاب یادها و باورها، خاطرات آقای حسین نجومیان، قاضی پیشین دادگستری مشهد است. نجومیان به رسم معمول بیشتر این‌گونه کتاب‌ها، از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌اش آغاز کرده و در گذر عمر، از زندگی خصوصی و اجتماعی، از … ادامه مطلبامیر پرویز پویان در یادها و باورها

قوام‌السلطنه استاد سیاست غیر ایدئولوژیک

قوام‌السلطنه استاد سیاست غیر ایدئولوژیک. در میان سیاستمدارانی که قرن گذشته نقشی انکارناپذیر در رویدادهای سیاسی ایران داشته‌اند، قوام‌السلطنه که در خرداد 1300 به فرمان احمدشاه قاجار بر کرسی صدارت تکیه زد جایگاه ویژه‌ای دارد. ایستادگی او در برابر کلنل محمدتقی‌ خان پسیان و میرزا … ادامه مطلبقوام‌السلطنه استاد سیاست غیر ایدئولوژیک

حسین فاطمی سودای براندازی پهلوی را داشت

حسین فاطمی سودای براندازی پهلوی را داشت. در میان روزنامه‌نگاران نام‌آور تاریخ معاصر ایران، دو روزنامه‌نگار که از تباری روحانی برخاستند جایگاه ویژه‌ای دارند. سید ضیاءالدین طباطبایی و سید حسین فاطمی. یکی در روزگاری بحرانی احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار را به هیچ انگاشت و بر … ادامه مطلبحسین فاطمی سودای براندازی پهلوی را داشت

تقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

تقی ارانی در آیینه نشریۀ صنایع آلمان و شرق. تقی ارانی، چهرۀ برجستۀ پنجاه و سه نفر را که در دورۀ پادشاهی رضاشاه به بیماری تیفوس در زندان جان سپرد، پدر معنوی جنبش چپ ایران خوانده‌اند. از ناسیونالیسم و نبردش با استبداد هنگام تحصیل در … ادامه مطلبتقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

بنیادی که بر تازیانه استوار بود

بنیادی که بر تازیانه استوار بود: دربارۀ انقلاب اکتبر و غفلت چپ ایرانی . انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ امسال صدساله می‌شود و بسیاری از روشنفکران دلبستۀ سوسیالیسم (خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق)، با نقد دوران استالین، به دنبال سرمنشئی برای آغاز انحراف سوسیالیسم از مسیر … ادامه مطلببنیادی که بر تازیانه استوار بود