تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده

تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده کتابشناسی تاریخِ حزب توده ایران در گفتگو با حمید شوکت اندیشه پویا . شماره 69 مهر 1399 1- نزدیک به هشتاد سال از تاسیس حزب توده ایران می‌گذرد و تاکنون ده‌ها جلد کتاب و مقاله در بررسی کارنامه تاریخی این … ادامه مطلبتاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده

کتابشناسی تاریخِ حزب توده ایران در گفتگو با حمید شوکت

تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده کتابشناسی تاریخِ حزب توده ایران در گفتگو با حمید شوکت اندیشه پویا . شماره 69 مهر 1399 1- نزدیک به هشتاد سال از تاسیس حزب توده ایران می‌گذرد و تاکنون ده‌ها جلد کتاب و مقاله در بررسی کارنامه تاریخی این … ادامه مطلبکتابشناسی تاریخِ حزب توده ایران در گفتگو با حمید شوکت

او که می خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

او که می خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد* چرا یک جریان سیاسی ریشه دار حول سید ضیاء الدین طباطبایی شکل نگرفت؟ پرسش های اندیشه پویا: سیدضیا طباطبایی یک روزنامه‌نگار انقلابی برآمده از انقلاب مشروطه و تحت‌تاثیر انقلاب اکتبر بود که خیلی زود در سی‌سالگی … ادامه مطلباو که می خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

تقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

تقی ارانی در آیینه صنایع آلمان و شرق تقی ارانی، چهرة برجستة پنجاه و سه نفر را که در دورة پادشاهی رضاشاه به بیماری تیفوس در زندان جان سپرد، پدر معنوی جنبش چپ ایران خوانده‌اند. از ناسیونالیسم و نبردش با استبداد هنگام تحصیل در آلمان … ادامه مطلبتقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

بنیادی که بر تازیانه استوار بود

پاسخ به پرسش‌های «اندیشۀ پویا» دربارۀ انقلاب اکتبر و غفلت چپ ایرانی  بنیادی که بر تازیانه استوار بود*  جریان چپ در ایران ــ و حتا خلیل ملکی ــ از نقد بنیادهای بلشویسم غافل ماند و برای ملکی نیز چون دیگران، تداوم میان تئوری لنینی و … ادامه مطلببنیادی که بر تازیانه استوار بود

آخرین سفر کارل مارکس

کارل مارکس در آخرین سفرش که کمتر مورد توجه مورخانی که به زندگانی و آثارش پرداخته اند قرار گرفته است، واقعیت هایی را تجربه می کرد که برایش کاملا تازگی داشتند. او برای نخستین بار در زندگانی پرماجرایش، با سفر به الجزایر، اروپا را ترک … ادامه مطلبآخرین سفر کارل مارکس

آخرین محاکمه کافکا

“اگر از من بپرسید، می گویم کلمات عدالت و نزاکت از لغتنامه حذف شده اند. ” این عبارات را خانم اوا هوفه هشتاد و دو ساله، در 27 ژوئیه 2016 هنگامی که در انتظار رای دادگاه عالی اسرائیل بود، بیان کرد. دادگاهی که می بایست … ادامه مطلبآخرین محاکمه کافکا