شوکرانِ مصدق

شوکرانِ مصدق آقای شوکت. تاریخ پرفرازونشیبِ معاصرِ ایران، وقایع و رخدادهای سرنوشت‌سازی را شاهد بوده است. چرا کودتای 28 مرداد 1332 همچنان تا این حد مورد توجه قرار دارد و در بیش از نیم قرنی که از این واقعه می‌گذرد، هنوز تفسیرهای متعدد از کودتا … ادامه مطلبشوکرانِ مصدق

هدفم کین‌توزی با گذشته خود نبود

گفتگو با حمید شوکت به مناسبت بازچاپ مجموعۀ نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. به‌تازگی سه جلد از مجموعه چهارجلدی نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، مجموعه گفت‌وگوهای شما با رهبران سازمان انقلابی، تجدیدچاپ شده‌اند. حالا که با شما حرف می‌زنیم، بیش از … ادامه مطلبهدفم کین‌توزی با گذشته خود نبود

در تیررس حادثه: رانده شدن احمد قوام‌السلطنه از متن به حاشیه

رانده شدن احمد قوام‌السلطنه از متن به حاشیه قلم‌یاران. با توجه به پیشینۀ تاریخی خاندان قوام آیا میتوان او را جزء سیاستمدارن سنتی ایران تلقی کرد؟ شوکت. قوام نمونه‌ای از نسل سیاستمداران سنتی ایران بود که در سال‌های پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه پا به عرصه … ادامه مطلبدر تیررس حادثه: رانده شدن احمد قوام‌السلطنه از متن به حاشیه

سوسیالیسم با چاشنی انقلاب قهرآمیز

سوسیالیسم با چاشنی انقلاب قهرآمیز.  وقتی صحبت از انشعاب در حزب توده در دهه ۴۰ خورشیدی می‌شود، از یک‌سو به گرایش انشعابیون به مائوئیسم و بروز اختلاف میان چین و شوروی اشاره می‌شود، از سویی به تأثیرپذیری از انقلاب در آمریکای لاتین و از سوی … ادامه مطلبسوسیالیسم با چاشنی انقلاب قهرآمیز

سوسیالیسم ناتمام

سوسیالیسم ناتمام. ابتدا از روایت‌‌های شما درباره چهره‌های تاریخی در آثارتان آغاز کنیم. در کتابِ تیررس حادثه درباره زندگی سیاسی قوام‌السلطنه و کتابِ میعاد در دوزخ درباره زندگی سیاسی خلیل ملکی، روایت‌هایی متکی بر گردآوری اطلاعات ریز و درشت به دست می‌دهید. این شیوه به … ادامه مطلبسوسیالیسم ناتمام

ملكی از شاه خواست شكاف پس از ۲۸ مرداد را عميق‌تر نكند

ملکی از شاه خواست شکاف 28 مرداد را بیش‌تر نکند. ملکی یکی از فیگورهای مهم تاریخی سیاسی ایران است که چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، صحبت درباره فعالیت سیاسی او بسیار است. او از اعضای ۵۳ نفر بود که در دوره … ادامه مطلبملكی از شاه خواست شكاف پس از ۲۸ مرداد را عميق‌تر نكند

او که می‌خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

او که می‌خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد.  سیدضیا طباطبایی یک روزنامه‌نگار انقلابی برآمده از انقلاب مشروطه و تحت‌تاثیر انقلاب اکتبر بود که خیلی زود در سی‌سالگی رهبری یک کودتا را برعهده گرفت و نخست‌وزیر ایران شد. او دو دهه بعد در سال‌های دهه بیست … ادامه مطلباو که می‌خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده

تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده: کتابشناسی تاریخِ حزب توده ایران در گفتگو با حمید شوکت. نزدیک به هشتاد سال از تاسیس حزب توده ایران می‌گذرد و تاکنون ده‌ها جلد کتاب و مقاله در بررسی کارنامه تاریخی این حزب نوشته شده است. از میان این آثار … ادامه مطلبتاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده