پيرامون ضرورت تك‌نگاری‌های تاريخی – سياسی

پيرامون ضرورت تك ‌نگاری ‌های تاريخی – سياسی. كم نبوده‌اند سازمان‌های سياسی كه چه پيش و چه پس از انقلاب اسلامي سال ۵۷  فرجامی جز شكست نداشتند و فروپاشيدند. اين سازمان‌ها قربانيان بسيار از خود برجای گذاشتند، در عين آنكه برخی رهبران و بانيان اين … ادامه مطلبپيرامون ضرورت تك‌نگاری‌های تاريخی – سياسی

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. چندی پیش آخرین جلد از مجموعه گفتگو‌های حمید شوکت با رهبران سازمان انقلابی حزب توده ایران تحت عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران با انتشار گفتگو با محسن رضوانی پایان یافت. این مجموعه حاصل کار چند … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ایران

تجديدنظر درباره نقش قوام

تجدیدنظر درباره نقش قوام. پيش از آغاز پرسش درباره کتاب تازه شما در تيررس حادثه، که در ايران جنجال آفرين بود، مايلم نظر شما را درباره نوع مواجهه با اين کتاب جويا شوم. به نظر شما چرا يک کتاب با موضوعي تاريخي و مربوط به … ادامه مطلبتجديدنظر درباره نقش قوام

روشنفکری ما شهامت ندارد

روشنفکری ما شهامت ندارد.  “به رویارویی با حقیقت نیاز داریم، نه به از خودگذشتگی.” این بخشی از پاسخ های حمید شوکت به سئوالات ما بود؛ حمید شوکت، نویسنده ایرانی، کسی است که فعالانه به دنبال نمایاندن بخش هایی از رخدادها و اتفاقات گذشته و بیشتر … ادامه مطلبروشنفکری ما شهامت ندارد

کتاب در تیررس حادثه

کتاب در تیررس حادثه. روز 28 مرداد 1332 در حافظه تاريخي ملت ما روز تغيير سرنوشت، سر آغاز فصلي از تاريخ است که حضورش هنوز بعد از 52 سال بر معادلات سياسي روز تاثيري کم و بيش تعيين کننده دارد. دکتر محمد مصدق، احمد قوام  … ادامه مطلبکتاب در تیررس حادثه

گفتگو درباره کتاب در تیررس حادثه

گفتگو درباره کتاب در تیررس حادثه: با توجه به كتابهايي كه تاكنون منتشر ساخته ايد، شما را علاقه مند و پيگير تاريخ بخشي از جنبش چپ ايران مي شناختيم كه محدودة زماني آن از دهة 1340 تا دهة 1360 است. چه شد كه اين بار … ادامه مطلبگفتگو درباره کتاب در تیررس حادثه

گامی برای خروج از دور باطل جنبش چپ

گامی برای خروج از دور باطل جنبش چپ. به بهانه انتشار چهارمين دفتر از مجموعه نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفت‌وگو با محسن رضوانی از اعضاي سازمان انقلابي حزب توده ايران با حميد شوكت، پديد آورنده اين آثار گفت‌وگو كرديم. حميد شوكت در … ادامه مطلبگامی برای خروج از دور باطل جنبش چپ

عملكرد كنفدراسيون جهانی و جنبش دانشجویی

عملكرد كنفدراسيون جهانی و جنبش دانشجویی. تقابل و گاهیي تعامل ميان طرفداران مشی چريكی و مخالفان آن و تفسير گفته‌هاي لنين و مائو به مثابه آيه‌های زمينی تمام تلاش گروهايی بود كه ميان ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم می‌غلتيدند. در اين باره و پيرامون جنبش دانشجويي ايران … ادامه مطلبعملكرد كنفدراسيون جهانی و جنبش دانشجویی