بابك زمانی – یوتوپیایی كه دیگر نیست

پیرامون كتاب دلدادگی و عصیان: نامه‌های احمد قاسمی، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی. احمد قاسمی از باسوادترین رهبران تئوریك حزب توده است؛ آشنا به زبان‌های روسی، فرانسه و آلمانی كه با هرسه مقاله و كتاب می‌نوشت و ترجمه می‌كرد. شاید … ادامه مطلببابك زمانی – یوتوپیایی كه دیگر نیست

سوسیالیسم با چاشنی انقلاب قهرآمیز

سوسیالیسم با چاشنی انقلاب قهرآمیز.  وقتی صحبت از انشعاب در حزب توده در دهه ۴۰ خورشیدی می‌شود، از یک‌سو به گرایش انشعابیون به مائوئیسم و بروز اختلاف میان چین و شوروی اشاره می‌شود، از سویی به تأثیرپذیری از انقلاب در آمریکای لاتین و از سوی … ادامه مطلبسوسیالیسم با چاشنی انقلاب قهرآمیز

سوسیالیسم ناتمام

سوسیالیسم ناتمام. ابتدا از روایت‌‌های شما درباره چهره‌های تاریخی در آثارتان آغاز کنیم. در کتابِ تیررس حادثه درباره زندگی سیاسی قوام‌السلطنه و کتابِ میعاد در دوزخ درباره زندگی سیاسی خلیل ملکی، روایت‌هایی متکی بر گردآوری اطلاعات ریز و درشت به دست می‌دهید. این شیوه به … ادامه مطلبسوسیالیسم ناتمام

ملكی از شاه خواست شكاف پس از ۲۸ مرداد را عميق‌تر نكند

ملکی از شاه خواست شکاف 28 مرداد را بیش‌تر نکند. ملکی یکی از فیگورهای مهم تاریخی سیاسی ایران است که چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، صحبت درباره فعالیت سیاسی او بسیار است. او از اعضای ۵۳ نفر بود که در دوره … ادامه مطلبملكی از شاه خواست شكاف پس از ۲۸ مرداد را عميق‌تر نكند

او که می‌خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

او که می‌خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد.  سیدضیا طباطبایی یک روزنامه‌نگار انقلابی برآمده از انقلاب مشروطه و تحت‌تاثیر انقلاب اکتبر بود که خیلی زود در سی‌سالگی رهبری یک کودتا را برعهده گرفت و نخست‌وزیر ایران شد. او دو دهه بعد در سال‌های دهه بیست … ادامه مطلباو که می‌خواست باد از بادبان انقلاب بگیرد

تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده

تاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده: کتابشناسی تاریخِ حزب توده ایران در گفتگو با حمید شوکت. نزدیک به هشتاد سال از تاسیس حزب توده ایران می‌گذرد و تاکنون ده‌ها جلد کتاب و مقاله در بررسی کارنامه تاریخی این حزب نوشته شده است. از میان این آثار … ادامه مطلبتاریخ‌نگاری زیر سایۀ حزب توده

تقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق

تقی ارانی در آیینه نشریۀ صنایع آلمان و شرق. تقی ارانی، چهرۀ برجستۀ پنجاه و سه نفر را که در دورۀ پادشاهی رضاشاه به بیماری تیفوس در زندان جان سپرد، پدر معنوی جنبش چپ ایران خوانده‌اند. از ناسیونالیسم و نبردش با استبداد هنگام تحصیل در … ادامه مطلبتقی ارانی در آئینه صنایع آلمان و شرق