زمینه‌های گذار به نظام تک حزبی در روسیه شوروی ١٩٢١- ١٩١٧

موضوع این کتاب چگونگی شکل‌گیری نظام تک‌حزبی در روسیه شوروی پس از پیروزی انقلاب اکتبر است. نویسنده در این کتاب به بررسی سیاست حزب بلشویک در نخستین ماه‌ها و سال‌های پس از پیروزی انقلاب در روسیه شوروی می‌پردازد و چگونگی سرکوب نیروهای اپوزیسیون، توقیف مطبوعات … ادامه مطلبزمینه‌های گذار به نظام تک حزبی در روسیه شوروی ١٩٢١- ١٩١٧

سال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنین ١٩٢۴-١٩١٧

موضوع این کتاب بررسی سیاست‌های حزب بلشویک پس از پیروزی انقلاب اکتبر تا مرگ لنین است. چگونگی سرکوب اپوزیسیون، توقیف مطبوعات، انحلال مجلس مؤسسان به فرمان لنین و سرانجام ممنوعیت احزاب غیربلشویک مباحث فصل اول کتاب هستند. فصل‌های بعدی به چگونگی رشد بحران در شوروی … ادامه مطلبسال‌های گم شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنین ١٩٢۴-١٩١٧

جنبش دانشجویی. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) جلد اول و دوم

کتاب جنبش دانشجویی، تاریخ کنفدراسیون جهانی، بررسی فراز و نشیب‌ جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور است. این جنبش از همان آغاز تا آستانه‌ سقوط نظام سلطنتی در ایران، تاثیر مهمی بر مبارزه دانشجویان ایرانی و نیروهای مخالف حکومت بارژیم شاه داشته است. نخستین … ادامه مطلبجنبش دانشجویی. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) جلد اول و دوم

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفت‌وگو با مهدی خانبابا تهرانی

موضوع این کتاب بررسی گوشه‌هایی از تاریخ جنبش چپ در ایران است که در گفت‌وگو با یکی از رهبران این جنبش تنظیم شده است. تهرانی در جوانی به عضویت حزب توده ایران درآمد و پس از کودتای ٢٨مرداد ١٣٣٢ برای تحصیل به آلمان رفت. او … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفت‌وگو با مهدی خانبابا تهرانی

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفت‌وگو با ایرج کشکولی

موضوع این کتاب بررسی گوشه‌هایی از تاریخ جنبش چپ در ایران است که در گفت‌وگوی نویسنده با یکی از رهبران این جنبش تنظیم شده است. کشکولی در جوانی به اروپا آمد و به دنبال گرایش به افکار چپ‌گرایانه به سازمان انقلابی حزب توده ایران پیوست … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفت‌وگو با ایرج کشکولی

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفت‌وگو با کورش لاشایی

این کتاب سومین دفتر از گفت‌وگوهای نویسنده با رهبران سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور است. آنچه پیش از این منتشر شده است، حاصل گفت‌وگوهای حمید شوکت با مهدی خانبابا تهرانی و ایرج کشکولی است. کورش لاشایی فعالیت‌های سیاسی خود را در ایران … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفت‌وگو با کورش لاشایی

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفتگو با محسن رضوانی

این کتاب آخرین دفتر از گفت‌وگوهای حمید شوکت با هبران سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور است. آنچه پیش از این انتشار یافته، حاصل گفت‌وگوهای او با مهدی خانبابا تهرانی، ایرج کشکولی و کورش لاشایی است. محسن رضوانی سال ١٣١۶ در کرمانشاه … ادامه مطلبنگاهی از درون به جنبش چپ ایران | گفتگو با محسن رضوانی

در تیررس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه

   احمد قوام السلطنه از شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران است. نقش او در به امضاء‌ رساندن فرمان مشروطیت و نظامنامه‌ی انتخابات؛ دخالتش در خلع سلاح مجاهدان در ماجرای پارک اتابک؛ مقابله اش با ناآرامی های خراسان و گیلان؛ نگاهش به نقش و اهمیت روزافزون آمریکا؛ … ادامه مطلبدر تیررس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه