درباره‌ نامه‌ آيت‌الله کاشانی به مصدق

گفتگوی حميد شوکت با دکتر حسن سالمی درباره‌ نامه‌ آيت‌الله کاشانی به مصدق روز قبل از کودتا. تحليل‌گران بی‌طرف و مورخان بی‌نظر در شرح تاريخ نهضت ملی کردن نفت ايران، آن را نخستين جهش ضدسلطه بعد از جنگ جهانی دوم و فريادی برآمده از عمق … ادامه مطلبدرباره‌ نامه‌ آيت‌الله کاشانی به مصدق