گفتگو با دکتر سالمی درباره‌ی نامه‌ی آیت‌الله کاشانی به مصدق

گفتگوی حمید شوکت با دکتر حسن سالمی درباره‌ی نامه‌ی آیت‌الله کاشانی به مصدق روز قبل از کودتا تحلیل‌گران بی‌طرف و مورخان بی‌نظر در شرح تاریخ نهضت ملی کردن نفت ایران، آن را نخستین جهش ضدسلطه بعد از جنگ جهانی دوم و فریادی برآمده از عمق … ادامه مطلبگفتگو با دکتر سالمی درباره‌ی نامه‌ی آیت‌الله کاشانی به مصدق