بهمن امیرحسینی- گام‌های سرخ ، راه‌های سفيد

بهمن اميرحسينی- گام های سرخ ، راه های سفيد. بدون شناخت کامل نيروهای سياسی جامعه و سيرتاریخی يا به عبارتی روند حرکت و تغييرات آنها، کنش و واکنش‌های جاری در جامعه را نمی‌توان فهميد. برای ما ـ بسياری از ما ـ دانستن آنچه در طيف … ادامه مطلببهمن امیرحسینی- گام‌های سرخ ، راه‌های سفيد

عبدالحسین آذرنگ- نگاهی از درون به جنبش چپ ايران

عبدالحسين آذرنگ- نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. هر سه کتاب، پرسش و پاسخ و پرسش‌ها از حميد شوکت است و از پرسش‌های دقيق و حساب‌شده‌ی او به نظر می‌رسد که به زير و بم ماجراهای اين سه تن و آن جريان چپ‌گرايی که … ادامه مطلبعبدالحسین آذرنگ- نگاهی از درون به جنبش چپ ايران

عباس معروفی

عباس معروفی- رونمایی کتاب حميد شوکت در خانه هدايت، برلين. حميد شوکت  تازه‌ترين کتاب خود از مجموعه گفتگوهايش با رهبران سازمان انقلابي حزب توده ايران، گفتگو با محسن رضوانی را به خوانندگان آثارش در خانه هنر و ادبيات هدايت معرفی کرد. محسن رضواني در سال … ادامه مطلبعباس معروفی

رضا اغنمی- نقد کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران

رضا اغنمی- نقد کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. شوکت در کارش تبحر دارد. در پشت هر سئوال فکری نهفته است. پرسش هايش مستدل است و منطقی و تأکيدش در دريدن پرده ها جدٌِيست. تا نشکافد و قانع نشود، ساکت نمی نشيند. حميد … ادامه مطلبرضا اغنمی- نقد کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران

ايران امروز: کتاب در تیررس حادثه

ايران امروز: کتاب در تیررس حادثه. باخبر شدیم که کتاب زندگی سياسی قوام‌السلطنه را به پايان برده‌ای و قرار است اين کتاب به زودی تحت عنوان درتيررس حادثه توسط نشراختران در تهران انتشار یابد. دليل پرداختن به زندگی او چه بود؟ قوام‌السلطنه از سياستمداران برجسته … ادامه مطلبايران امروز: کتاب در تیررس حادثه

مجيد زربخش- نقد کتاب در تیررس حادثه

مجيد زربخش- نقد کتاب در تیررس حادثه. شرائط ضعف و محدودیت‌های جنبش چپ و جنبش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه ایران در سال‌های اخیر، فضای مساعدی برای یکه‌تازی‌ها و جولان پاره‌ای روشنفکران بریده از چپ و اشاعه و تبلیغ بدون مانع اندیشه‌های التقاطی و تحریف تاریخ گذشته … ادامه مطلبمجيد زربخش- نقد کتاب در تیررس حادثه

پرویز صداقت- نگاهی به کتاب در تیررس حادثه/ بخش یک

نگاهی به کتاب در تيررس حادثه: زندگی سياسی قوام‌السلطنه. کتاب در تيررس حادثه: زندگی سياسی قوام‌السلطنه نوشته‌ی حميد شوکت يکی از آثار جذاب و خواندنی و البته بحث‌برانگيز است که به‌تازگی در زمينه‌ی تاريخ معاصر ايران و يکی از مهم‌ترين چهره‌های سياسی آن منتشر شده … ادامه مطلبپرویز صداقت- نگاهی به کتاب در تیررس حادثه/ بخش یک

پرویز صداقت- نگاهی به کتاب در تيررس حادثه/ بخش دو

پرویز صداقت- نگاهی به کتاب در تيررس حادثه/ بخش دو. دنيای خاکستری سياست: در بخش نخست، اين مقاله مرور کوتاهی بر کتاب در تيررس حادثه: زندگی سياسی قوام‌السلطنه، نوشته‌ی حميد شوکت انجام شد و نويسنده‌ی کتاب نيز به اختصار معرفی گرديد. در ادامه، چند نکته‌ی … ادامه مطلبپرویز صداقت- نگاهی به کتاب در تيررس حادثه/ بخش دو