فرصت از دست رفته: نگاهی به مقاطع مهم سیاست‌ورزی احمد قوام

قوام از تنظيم فرمان مشروطه تا آغاز دوره پهلوی. با مرگ مظفرالدین شاه در دی ماه 1285 و جانشینی فرزندش محمدعلی شاه، هنگامی که مشروطه‌خواهان را از دربار راندند، قوام‌السلطنه نیز کناره گرفت و به اروپا رفت. او با توجه به نقشی که در همراهی … ادامه مطلبفرصت از دست رفته: نگاهی به مقاطع مهم سیاست‌ورزی احمد قوام

برنامه فارسی رادیو برلن در جنگ جهانی دوم

برنامه فارسی رادیو برلن در جنگ جهانی دوم. در شهریور 1320ش/1941، موقعیت آلمان در ایران که با نفوذ روزافزون رژیم نازی اهمیتی چشمگیر یافته بود، با بن‌بستی جدی روبه‌­رو شد. از دوران جمهوری وایمار (Weimarer Republik, 1918-1933) و سپس روی کار آمدن هیتلر در ژانویۀ … ادامه مطلببرنامه فارسی رادیو برلن در جنگ جهانی دوم

درباره رای دادگاه ايالتی برلين

درباره رای دادگاه ايالتی برلين. در پی انتشار کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه، نظرات متفاوتی درباره آن ابراز شد. برخی ارزیابی‌ها و رویکرد مرا که از منظری دیگر به کارنامه سیاسی قوام در تاریخ ایران می‌نگرم تایید کردند. برخی دیگر آنچه را که … ادامه مطلبدرباره رای دادگاه ايالتی برلين