گفتگو با دکتر سالمی درباره‌ی نامه‌ی آيت‌الله کاشانی به مصدق

گفتگوی حميد شوکت با دکتر حسن سالمی درباره‌ی نامه‌ی آيت‌الله کاشانی به مصدق روز قبل از کودتا تحليل‌گران بی‌طرف و مورخان بی‌نظر در شرح تاريخ نهضت ملی کردن نفت ايران، آن را نخستين جهش ضدسلطه بعد از جنگ جهانی دوم و فريادی برآمده از عمق … ادامه مطلبگفتگو با دکتر سالمی درباره‌ی نامه‌ی آيت‌الله کاشانی به مصدق