درباره حمید شوکت

مورخ

حمید شوکت

حمید شوکت سال ۱۳۲۷ در تهران به دنیا آمد و سال ۱۳۴۶ به آمریکا رفت. او در آنجا هنگام شرکت در مبارزاتی که بر ضد جنگ ویتنام شکل گرفته بود، به جریان سیاسی چپ پیوست و به عضویت سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا و کنفدراسیون جهانی درآمد. حمید شوکت در آستانۀ انقلاب ۱۳۵۷ در پایه‌ریزی جبهه دمکراتیک ملی شرکت کرد و مدتی عضو هیئت تحریریه نشریه ی آزادی، ارگان آن تشکیلات بود. او در بازگشت به اروپا، چندی با نشریۀ نامه جمهوری‌خواهان همکاری کرد. نخستین کتاب حمید شوکت که “زمینه‌های گذار به نظام تک‌حزبی در روسیه شوروی” نام داشت، بیش از سی سال پیش منتشر شد. انگیزۀ او برای نوشتن این کتاب، ریشه‌یابی ساختار و باورهای تئوریک سوسیالیسم روسی بود که بر اندیشه و کردار چپ سنتی در ایران تأثیری انکارناپذیر گذاشته است. کتاب دیگر او که چند سال بعد با عنوان “سال‌های گم‌شده، از انقلاب اکتبر تا مرگ لنین” انتشار یافت، به روند شکل‌گیری اندیشه‌های انحصارطلبانه و استبدادی در حزب کمونیست شوروی پرداخته است.

او در بررسی تاریخ جنبش چپ ایران با چهار تن از رهبران سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور به گفت‌وگو پرداخت که حاصل آن چهار کتاب بود. انتخاب این روش برای بازگویی رویدادهای تاریخی و سنجش آن‌ها، مستلزم بیانی ویژه و شکلی نوین بود که حمید شوکت آن را برای نخستین بار در شیوۀ تاریخ‌نگاری ایران به کار بست. این گفت‌وگوها که بیست و پنج سال پیش با انتشار کتابی با عنوان “نگاهی از درون به جنبش چپ ایران” آغاز شد، به بازگویی و بررسی گوشه‌هایی از تاریخ جنبش چپ ایران از زبان رهبران آن می‌پردازد و تصویری از آرمان و توهمی را آشکار می‌کند که سرنوشت شماری از کوشندگان این جنبش را رقم زد. او کتابی نیز دربارۀ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نوشته است. این کتاب، تاریخ جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور از سال‌های پس از جنگ دوم جهانی تا آستانۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران است.

کتاب دیگر او در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام السلطنه نام دارد که چاپ چهارم آن با ویراست جدید درزمستان ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده است. پرواز در ظلمت: زندگانی سیاسی شاپور بختیارنام کتاب دیگری از شوکت است که انتشارات فروغ چاپ دوم آن را در تابستان ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) منتشر کرده است. ترجمه انگلیسی این کتاب ژوئیه ۲۰۱۹ توسط انتشارات ایبکس در آمریکا منتشر شده است. دلدادگی و عصیان: نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمینام آخرین کتابی است که به کوششحمید شوکت تابستان ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) توسط نشر اختران در تهران انتشار یافته است. او اکنون مشغول نوشتن کتابی درباره زندگی سیاسی خلیل ملکی، از شخصیت های برجسته جنبش چپ ایران است.