حميد شوکت
 
صدای آمريکا: کتاب در تیررس حادثه
 
     
 

مصاحبه صدای آمريکا با حميد شوکت بمناسبت انتشار کتاب در تيررس حادثه
مصاحبه با صدای آمريکا بمناسبت انتشار “درتيررس حادثه” – برای ذخيره فايل صوتی کليک کنيد

برای مشاهده اين کليپ برنامه RealPlayer لازم است. در صورت احتياج برنامه رايگان را از اين آدرس دريافت کنيد. کليک کنيد.
:: RealPlayer – Free Version